TYLKO DO 15 LIPCA - RABAT DO -25% z kodem: LATO24

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ManyBeauty.pl

ManyBeauty.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie ManyBeauty.pl (zwany dalej „ManyBeauty.pl”), prowadzony jest przez MANYBEAUTY Radosław Juszczak z siedzibą w Koszalin, przy ul. ul. Bohaterów Warszawy 4a/7F, 75-211 , NIP: 6692397228, REGON: 321237370 z którym Klienci mogą się kontaktować:

 • kontakt e-mail: sklep@manybeauty.pl
 • kontakt za pośrednictwem dostępnych formularzy kontaktowych na stronie ManyBeauty.pl
 • kontakt mobile: 506 600 630

 

1. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 

1.1. ManyBeauty.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie ManyBeauty.pl, drogą mailową lub telefoniczną.

1.2. Klienci mają możliwość korzystania z oferty ManyBeauty.pl dokonując rejestracji. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze ManyBeauty.pl w każdym czasie, poprzez wysłanie maila z prośbą o usunięcie konta na sklep@manybeauty.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ManyBeauty.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

1.3. W celu dokonania rejestracji w ManyBeauty.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a firmą.

1.4. Wszystkie produkty dostępne w ManyBeauty.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ManyBeauty.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

2. ZASADY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 

2.1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w ManyBeauty.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2.2. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Dostępne są sposoby płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w paczkomacie (terminal POS)

Przelewem na konto - forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.

Płatności Shoper (bezpieczeństwo atności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl) – Pay-by link - forma płatności elektronicznej. W przypadku skorzystania z tej formy płatności klient zostanie przekierowany na stronę swojego banku i tam logując się poprzez swój login i hasło automatycznie przeleje pieniądze na subkonto sklepu ManyBeauty.pl

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest obsługiwana przez Płatności Shoper (bezpieczeństwo atności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl) w sposób bezpieczny autoryzowana przez Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


2.3. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Dostawy wskazanym w ManyBeauty.pl na stronie "Koszty dostaw", które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.


2.4. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi 24 godziny od dnia zapłaty za towar / wypełnienie formularza pobraniowego dostawy, z zastrzeżeniem weekendów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas ManyBeauty.pl kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w ManyBeauty.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

2.5. Jeśli kupujący z własnej winy nie odbierze przesyłki zamówionej w sklepie dostarczonej przez kuriera lub paczkomat zobowiązany jest do pokrycia ponownie kosztów wysyłki towaru.

2.6. Za pośrednctwem Płatności shoper można płacić następującymi kartami oraz wykonać bezpośrednio przelew z następujących banków:

Płatności Shoper – Obsługiwane banki oraz karty płatniczne

 • mTransfer – mBank

 • Inteligo – PKO BP

 • Bank Pekao

 • Bank PKO – IKO

 • Bank PKO- IPKO

 • Bank Pekao- PeoPay

 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

 • Bank Zachodni WBK

 • BNP PARIBAS

 • Pocztowy24

 • Deutsche Bank

 • SGB Bank SA

 • GET IN BANK

 • Credit Agricole

 • ING

 • BNP PARIBAS eBGŻ

 • Raiffeisen Bank Polska

 • Eurobank

 • Millennium BANK

 • BOŚ Bank

 • Citi Bank Handlowy

 • Alior Bank

 • PBS Bank

 • NET – Bank Express

 • Toyota Bank

 • PLUS Bank

 • T-Mobile – Usługi bankowe

 • Płatności BLIK

 

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”

 

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

  Płatności Shoper

3. GWARANCJA PRODUKTÓW I ZASADY ZWROTU

3.1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu widnieją w jego opisie na stronach ManyBeauty.pl. Czas rękojmi wynosi 2 lata.

ManyBeauty.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem sklep@manybeauty.pl, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres MANYBEAUTY Radosław Juszczak podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,numer zamówienia,numer faktury,przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

ManyBeauty.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach ManyBeauty.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ManyBeauty.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. ManyBeauty.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3.2. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi ManyBeauty.pl.

3.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik Formularz odstąpienia. Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy znajdują się także w ManyBeauty.pl pod hasłem "Zwroty". Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

3.4 ManyBeauty.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres sklep@manybeauty.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

3.5 Istnieje możliwość skorzystania z usługi "SZYBKIE ZWROTY" świadczonej przez firmę InPost Sp. z.o.o. Usługa nie podlega opłaceniu bezpośrednio przez kupującego. Płatnikiem usługi jest sklep internetowy MANYBEAUTY, jednakże za skorzystanie z w/w sposobu dostarczenia przesyłki do sklepu obowiązuje opłata ryczałtowa 10zł za każdą paczkę. Opłata zostanie skompensowana z kwoty wynikającej ze zwracanego zamówienia. Aby skorzystać z usługi należy wejść na stronę szybkiezwroty.pl i wypełnić prawidłowo formularz. Następnie w ciągu 24h (dni pracujące) nasz pracownik zweryfikuje zwrot. Po zatwierdzeniu klient otrzyma wiadomość SMS oraz e-mail z kodem do paczkomatu.

 

4. OCHRONA DANYCH I PRZEPISY PRAWNE


4.1. Podane przez Klientów dane osobowe ManyBeauty.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.

4.2. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta zamówienia na większą ilość sztuk tego samego Produktu, należy skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail: sklep@manybeauty.pl. Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowego Zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem warunków transakcji.

4.3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

4.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ManyBeauty.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4.5. Administratorami danych osobowych, w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z usługi „Kup teraz:” jest IDP Radosław Juszczak, Operator płatności oraz Kontrahent. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

4.6. Administratorami danych osobowych Kupującego, który zamawia Towary bądź realizuje umowę zawartą z Kontrahentem jest: IDP Radosław Juszczak w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia zamówienia Towaru i wykonania umowy zawartej przez Kupującego z Kontrahentem; Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności; oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi, usługi Operatora płatności lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

4.7. Dane Osobowe Kupującego, względem których IDP Radosław Juszczak jest administratorem, są udostępniane Kontrahentowi celem zawarcia – na żądanie Kupującego – umowy i wykonania umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym Kontrahenta lub znajdujących się w Ofercie Handlowej Kontrahenta zawartej miedzy Kupującym a Kontrahentem w związku ze świadczeniem Usług przez IDP Radosław Juszczak

4.8. Dane Osobowe Kupującego, względem których IDP Radosław Juszczak jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Kupującemu uiszczenia płatności na rzecz Kontrahenta za zamówiony Towar.

4.9. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane przez Kontrahenta i Operatora płatności do IDP Radosław Juszczak w zakresie ,w jakim jest to konieczne do świadczenia Usług przez IDP Radosław Juszczak

4.10. Udostępnianie danych osobowych Kupującego między administratorami obejmuje dane osobowe Kupującego niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.6 – 4.8. Regulaminu.

4.11. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa przez IDP Radosław Juszczak Podanie danych osobowych przez Kupującego w zakresie imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail celem doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Kupującego stanowić będzie przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży. W innym zakresie podanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolne.

4.12. Administratorzy zapewniają Kupującemu realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Kupujący jest uprawniony do wykonania przysługujących mu uprawnień wnosząc odpowiednie żądanie do danego administratora.

4.13. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupującego mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie IDP Radosław Juszczak, Operatora płatności lub Kontrahenta czynności związane z realizowaną na rzecz Kupującego Usługąi.

4.14. Administratorzy zabezpieczają dane osobowe Kupującego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Kupującego, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznymi i programistycznym w szczególności systemy szyfrowania danych.

Newsletter
Chciałabyś jako pierwsza dostawać informację o zbliżających się promocjach i rabatach?
Zapisz się do naszego newslettera
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium